Na warsztat składają się mini - wykłady przeplatane licznymi przykładami z naszej praktyki oraz ćwiczenia, które pozwalają lepiej zrozumieć czym jest trauma, przybliżają metody pracy z osobami, które doznały traumy oraz ćwiczenia ukierunkowane na wzmocnienie osobistej rezyliencji uczestników. 

 

Warsztaty powstały w ramach przygotowań do uzyskaniu Certyfikatu Specjalisty do Spraw Psychotraumatologii wydanym przez Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii DeGPT oraz Federalną Grupę Roboczą Pedagogiki Traumy.

 

Zajęcia prowadzi ze mną Marta Turza - psycholog, psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, które doznały traumy. 

 

Wspólnie przeszkoliłyśmy do tej pory 78 osób z województwa wielkopolskiego - głównie pracowników placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych. Nasze warsztaty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Oto niektóre opinie i refleksje osób biorących udział w spotkaniach:

 

 • Dziewczyny! Powinniście iść w świat i krzyczeć o tym”.

 • “Najistotniejsze jest dziecko i siła jego zasobów, które w sposób naturalny powinniśmy z niego wydobywać. Sami jesteśmy w stanie pomóc osiągnąć dziecku stabilizację, która jest pierwszym etapem do radzenia sobie i przepracowania w sobie traumy”.

 • “Mogę pomagać!”

 • “Więcej takich spotkań i warsztatów”

 • “To co w tobie jest ok jest silniejsze od tego, co nie jest ok - moje nowe motto”

 • “Prosty i czytelny język”

 • “Bardzo przystępny i ciekawy sposób prowadzenia warsztatów”

 • “Przystępny sposób wytłumaczenia mechanizmu działania mózgu człowieka w sytuacji traumy”

 

 

TERMIN: 23 marca 2019 r. godz. 9.00-14.00 

MIEJSCE: ul. Strzelecka 32/4, Poznań

KOSZT: 120 zł (w tym materiały, napoje, słodki poczęstunek)

ZAPISY: tel. 606-903-613 lub e-mail: kontakt@agronowska.pl

 

W przypadku zgłoszeń od instytucji - miejsce, termin i koszt warsztatów - do uzgodnienia.

 

 

Razem z moją koleżanką - Martą Turza zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką traumy i pomocy osobom, które przeżyły urazujące doświadczenia na warsztaty pt: "Trauma i co dalej?"

 

W programie:

JAK ZADBAĆ O SIEBIE ?

 

 • Charakterystyka pomagającego

 • Obszary mojej rezyliencji

 • Moja Mapa Zasobów

 • Wewnętrzny pomocnik

 • Płaszcz ochronny

 • Czynniki chroniące

JAK MOŻEMY PRZYWRÓCIĆ RÓWNOWAGĘ PSYCHICZNĄ PO TRAUMIE?

 

 • Pojęcie rezyliencji, czyli psychicznej wytrzymałości

 • Czynniki wzmacniające

 • Cel terapii traumy i jej etapy: stabilizacja, ekspozycja i integracja

 • Co pomaga w powrocie do równowagi?

TRAUMA I JEJ KONSEKWENCJE:

 

 • Pojęcie traumy, jej rodzaje i konsekwencje

 • Jak pomóc dziecku w sytuacji doświadczania urazu psychicznego?

 • Zespół Stresu Pourazowego, bodźce spustowe- triggery, sens objawów

 • Działanie mózgu, czyli Program Ratunkowy