KOMU POMAGAM?

Zajmuję się psychoterapią, wspieraniem rozwoju, psychoedukacją młodzieży oraz dorosłych.

Pomagam w następujących problemach:

 • doświadczenie traumy (wypadek, urazująca procedura medyczna, trudny poród, zaniedbanie, przemoc)

 • zaburzenia nastroju (np. depresja)

 • sytuacja straty, rozstania, żałoby

 • samookaleczenia

 • zagrożenie samobójstwem

 • zaburzenia lękowe i ataki paniki

 • zaburzenia odżywiania

 • nadpobudliwość psychoruchowa

 • zaburzenia zachowania

 • trudności wychowawcze

 • zaburzenia więzi

 • sytuacje kryzysowe

 • trudności z kontrolą emocji

 • nadmierny stres

 • trudności w podjęciu decyzji, rozstrzygnięciu dylematu

 • trudności w relacjach z innymi ludźmi lub w relacji z samym sobą

 • trudności adaptacyjne

 • niskie poczucie własnej wartości

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizjii.

JAK PRACUJĘ?

„Kto ma mocne korzenie, ten potrafi latać

Cornelia Götz – Kühne

 

W pracy terapeutycznej i doradczej posługuję się podejściem systemowym, jednak korzystam także z dorobku innych szkół terapeutycznych, dopasowując metody pracy indywidualnie do każdego klienta i jego potrzeb.

Pracując z osobami, które doświadczyły traumy opieram się na najnowszych standardach leczenia, wyodrębniających trzy etapy: stabilizację, ekspozycję i integrację, z powodzeniem łącząc je z podejściem systemowym.

Punktem wyjścia i bazą do pracy terapeutycznej i doradczej są dla mnie zasoby moich klientów. To one są źródłem ich wewnętrznej siły i kluczem do konstruktywnych zmian.

Praca terapeutyczna jest dla mnie podróżą, gdzie we wspólnym dialogu w twórczy sposób staram się z klientem wypracować nowe rozumienie jego sytuacji życiowej i problemów, z których wynikają pomysły na rozwiązania i nowe działania. Dużą wagę przywiązuję do ustalenia celu tej wspólnej podróży, bo to zwiększa prawdopodobieństwo dopłynięcia do właściwego portu.

Uważnie słucham i konsekwentnie dopytuję. Nie oceniam ani nie krytykuję, lecz z dystansem i humorem pokazuję schematy zachowań i myślenia, które podtrzymują problemy. Nie zawsze wszystko udaje się dobrze wyrazić słowami, dlatego oprócz rozmowy korzystam często z rysunku, psychodramy, metafor czy symboli.

Zależy mi, aby klienci kończyli terapię bardziej świadomi siebie i wyposażeni w doświadczenia i umiejętności, które staną się wartościowym bagażem w ich dalszej wędrówce przez życie.

dobry psycholog poznań

NAJWAŻNIEJSZE UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA

„Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, ale nie wszyscy mamy ten sam horyzont”

                                              Konrad Adenauer

 

 

 • 5-letnie studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (2003 r.) 

 • Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej, po których przystąpiłam do procedury certyfikacyjnej, zakończonej uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (2012 r.)

 • Systemowa terapia dzieci i młodzieży (lata 2016-2017)

 • Pedagogika traumy oraz doradztwa specjalistycznego dotyczącego traumy (lata 2015-2017), zakończonym kolokwium i uzyskaniem Certyfikatu Specjalisty do Spraw Psychotraumatologii wydanym przez Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii DeGPT oraz Federalną Grupę Roboczą Pedagogiki Traumy.

 • EMDR EUROPE - część pierwsza (2020) i druga (2022) szkolenia podstawowego.

 • Studia podyplomowe z psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim (2022/2023).