MOJA DROGA ROZWOJU W ZAWODZIE: PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA

„Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, ale nie wszyscy mamy ten sam horyzont”

                                              Konrad Adenauer

 

 

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
w Lublinie w 2003 r. Od 2007 r. nieustannie i z pasją kształcę się w nurcie psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyłam tam m.in.:

  • Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej, po których przystąpiłam do procedury certyfikacyjnej, zakończonej uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (2012 r.).

  • Systemowy coaching dla rodziców - narzędzia w doradztwie dla rodziców (2011 r.)

  • Systemowa terapia dzieci i młodzieży (lata 2016-2017)

  • Pedagogika traumy oraz doradztwa specjalistycznego dotyczącego traumy (lata 2015-2017), zakończonym kolokwium i uzyskaniem Certyfikatu Specjalisty do Spraw Psychotraumatologii wydanym przez Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii DeGPT oraz Federalną Grupę Roboczą Pedagogiki Traumy.

Ponadto brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu diagnozy i interwencji wobec dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami (m.in: agresja, zaniedbanie, krzywdzenie)  oraz z zakresu wspierania rodziców w procesie wychowawczym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w różnych instytucjach związanych z opieką społeczną, a także prowadząc własną praktykę psychoterapeutyczną.

W ośrodku adopcyjno - opiekuńczym zajmowałam się się doradztwem i wspieraniem spokrewnionych rodzin zastępczych oraz szkoleniem kandydatów na rodziców zastępczych. W ośrodku rehabilitacyjno - szkolno - wychowawczym przeprowadzałam diagnozę rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-7 lat oraz prowadziłam rozmowy wspierające dla ich rodziców. W domu dziecka początkowo zajmowałam się przeprowadzeniem diagnozy oraz udzielałam wsparcia psychologicznego wychowankom. Wspierałam także proces przechodzenia wychowanków z placówki pod opiekę rodziców zastępczych. Obecnie prowadzę tam psychoterapię dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod typowych dla pracy z osobami, które doświadczyły traumy lub innego znaczącego obciążenia.

W gabinecie prywatnym przyjmowałam dotychczas głównie młodzież i młodych dorosłych borykającymi się z problemami ze spektrum lęku, depresji, obniżonego poczucia własnej wartości, zaburzeń odżywiania, z trudnościami adaptacyjnymi i w relacjach.

Od lipca 2017 r.  współpracuję z Fundacją “Dziecko w Centrum” z Poznania, gdzie konsultuję i doradzam rodzinom zastępczym z terenu powiatu poznańskiego oraz prowadzę psychoterapię umieszczonych w tych rodzinach dzieci.

dobry psycholog poznań

MOTTO ZAWODOWE: CO DLA MNIE JAKO PSYCHOLOGA JEST NAJWAŻNIEJSZE

„Kto ma mocne korzenie, ten potrafi latać

Cornelia Götz – Kühne

 

Niezależnie od tego, w jakich warunkach przyszło nam wzrastać i niezależnie od doświadczeń, jakie przyniosło nam życie, każdy z nas ma wystarczająco dużo zasobów, aby wyleczyć swoje rany, przezwyciężyć trudności i prowadzić twórcze i bogate życie. W swojej pracy dużą wagę przywiązuję do aktywowania zasobów swoich klientów, budowania ich wewnętrznej siły i przywracania emocjonalnej równowagi. Gdy to się udaje, droga do inicjowania pozytywnych zmian i poszukiwania najlepszych dla siebie rozwiązań – stoi otworem.

KOMU POMAGAM?

Zajmuję się psychoterapią, wspieraniem rozwoju, psychoedukacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także doradztwem w sprawach wychowawczych.

Wspieram w poszukiwaniu własnej osobistej drogi, głębszym poznawaniu siebie, rozwijaniu swoich zasobów, dokonywaniu zmian, podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu dylematów. Pomagam osobom cierpiącym z powodu niskiego poczucia własnej wartości, przeżywających trudności w relacjach z samym sobą lub z innymi.

Pomagam osobom przeżywającym kryzys, rozstanie, żałobę, cierpiącym z powodu depresji, lęku, zaburzeń odżywiania. 

Pracuję również  z osobami, które mają problem z regulowaniem własnych emocji (cierpią z powodu nadmiernego stresu lub miewają wybuchy złości).


W ostatnim czasie intensywnie zajmuję się pracą z osobami, które doświadczyły traumy (wypadku, trudnego porodu, urazującej procedury medycznej, przemocy, zaniedbania, itp.)
i cierpią z powodu objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizjii.

Aleksandra Gronowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Zapraszam do mojej pracowni: Poznań, ul. Strzelecka 32/4