MOJA DROGA ROZWOJU W ZAWODZIE: PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA

„Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, ale nie wszyscy mamy ten sam horyzont”

                                              Konrad Adenauer

 

 

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
w Lublinie w 2003 r. Od 2007 r. nieustannie i z pasją kształcę się w nurcie psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyłam tam m.in.:

 • Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej, po których przystąpiłam do procedury certyfikacyjnej, zakończonej uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (2012 r.).

 • Systemowy coaching dla rodziców - narzędzia w doradztwie dla rodziców (2011 r.)

 • Systemowa terapia dzieci i młodzieży (lata 2016-2017)

 • Pedagogika traumy oraz doradztwa specjalistycznego dotyczącego traumy (lata 2015-2017), zakończonym kolokwium i uzyskaniem Certyfikatu Specjalisty do Spraw Psychotraumatologii wydanym przez Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii DeGPT oraz Federalną Grupę Roboczą Pedagogiki Traumy.

Ponadto brałam udział w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu diagnozy i interwencji wobec dzieci i młodzieży z różnego rodzaju problemami (m.in: agresja, zaniedbanie, krzywdzenie)  oraz z zakresu wspierania rodziców w procesie wychowawczym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w różnych instytucjach związanych z opieką społeczną, a także prowadząc własną praktykę psychoterapeutyczną.

W ośrodku adopcyjno - opiekuńczym zajmowałam się się doradztwem i wspieraniem spokrewnionych rodzin zastępczych oraz szkoleniem kandydatów na rodziców zastępczych. W ośrodku rehabilitacyjno - szkolno - wychowawczym przeprowadzałam diagnozę rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-7 lat oraz prowadziłam rozmowy wspierające dla ich rodziców. W domu dziecka początkowo zajmowałam się przeprowadzeniem diagnozy oraz udzielałam wsparcia psychologicznego wychowankom. Wspierałam także proces przechodzenia wychowanków z placówki pod opiekę rodziców zastępczych. Obecnie prowadzę tam psychoterapię dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod typowych dla pracy z osobami, które doświadczyły traumy lub innego znaczącego obciążenia.

W gabinecie prywatnym przyjmowałam dotychczas głównie młodzież i młodych dorosłych borykającymi się z problemami ze spektrum lęku, depresji, obniżonego poczucia własnej wartości, zaburzeń odżywiania, z trudnościami adaptacyjnymi i w relacjach.

Od lipca 2017 r.  współpracuję z Fundacją “Dziecko w Centrum” z Poznania, gdzie konsultuję i doradzam rodzinom zastępczym z terenu powiatu poznańskiego oraz prowadzę psychoterapię umieszczonych w tych rodzinach dzieci.

dobry psycholog poznań

JAK PRACUJĘ?

„Kto ma mocne korzenie, ten potrafi latać

Cornelia Götz – Kühne

 

W pracy terapeutycznej i doradczej posługuję się podejściem systemowym, jednak korzystam także z dorobku innych szkół terapeutycznych, dopasowując metody pracy indywidualnie do każdego klienta i jego potrzeb.

Pracując z osobami, które doświadczyły traumy opieram się na najnowszych standardach leczenia, wyodrębniających trzy etapy: stabilizację, ekspozycję i integrację, z powodzeniem łącząc je z podejściem systemowym.

Punktem wyjścia i bazą do pracy terapeutycznej i doradczej są dla mnie zasoby moich klientów. To one są źródłem ich wewnętrznej siły i kluczem do konstruktywnych zmian.

Praca terapeutyczna jest dla mnie podróżą, gdzie we wspólnym dialogu w twórczy sposób staram się z klientem wypracować nowe rozumienie jego sytuacji życiowej i problemów, z których wynikają pomysły na rozwiązania i nowe działania. Dużą wagę przywiązuję do ustalenia celu tej wspólnej podróży, bo to zwiększa prawdopodobieństwo dopłynięcia do właściwego portu.

Uważnie słucham i konsekwentnie dopytuję. Nie oceniam ani nie krytykuję, lecz z dystansem i humorem pokazuję schematy zachowań i myślenia, które podtrzymują problemy. Nie zawsze wszystko udaje się dobrze wyrazić słowami, dlatego oprócz rozmowy korzystam często z rysunku, psychodramy, metafor czy symboli.

Zależy mi, aby klienci kończyli terapię bardziej świadomi siebie i wyposażeni w doświadczenia i umiejętności, które staną się wartościowym bagażem w ich dalszej wędrówce przez życie.

KOMU POMAGAM?

 

Zajmuję się psychoterapią, wspieraniem rozwoju, psychoedukacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także doradztwem w sprawach wychowawczych.

Pomagam w następujących problemach:

 • doświadczenie traumy (wypadek, urazująca procedura medyczna, trudny poród, zaniedbanie, przemoc)

 • zaburzenia nastroju (np. depresja)

 • sytuacja straty, rozstania, żałoby

 • samookaleczenia

 • zagrożenie samobójstwem

 • zaburzenia lękowe i ataki paniki

 • zaburzenia odżywiania

 • nadpobudliwość psychoruchowa

 • zaburzenia zachowania

 • trudności wychowawcze

 • zaburzenia więzi

 • sytuacje kryzysowe

 • trudności z kontrolą emocji

 • nadmierny stres

 • trudności w podjęciu decyzji, rozstrzygnięciu dylematu

 • trudności w relacjach z innymi ludźmi lub w relacji z samym sobą

 • trudności adaptacyjne

 • niskie poczucie własnej wartości

 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizjii u doświadczonych superwizorów WTTS.

Aleksandra Gronowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Zapraszam do mojej pracowni: Poznań, ul. Strzelecka 32/4