Aleksandra Gronowska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, psychotraumatolog

 

14 listopada 2017
konsultacje psychologiczne poznań

Konsultacje psychologiczne to forma pomocy psychologicznej dla osób, które przeżywają pewne trudności i chciałyby się sprawdzić czy ich problem wymaga interwencji specjalisty oraz lepiej rozeznać się w możliwościach pomocy.  Zwykle obejmują jedno do trzech spotkań, podczas których omawia się problem w poszukiwaniu jego przyczyn oraz możliwych rozwiązań. Konsultacje psychologiczne mogą zakończyć się upewnieniem klienta, że sposób przeżywania przez niego trudności jest całkowicie normalny (np. w trakcie żałoby), mogą także zakończyć się zaleceniem zasięgnięcia opinii u innego specjalisty lub mogą płynnie przerodzić się w spotkania psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne czy wspierające rozwój.

 

Konsultacje psychologiczne w sprawie dzieci i młodzieży

Trudności dzieci oraz problemy w relacjach między dziećmi a rodzicami mogą mieć bardzo różnorodne przyczyny. Dlatego każdą pracę dotyczącą dzieci i młodzieży rozpoczynam od konsultacji psychologicznych z obojgiem rodziców. Zebranie obszernego wywiadu dotyczącego dziecka, jego historii oraz historii całej rodziny pozwala mi sformułować hipotezy na temat przyczyn trudności i najlepszych form pomocy. Stosunkowo często podczas takich rozmów wstępnych z rodzicami okazuje się też, że nie jest potrzebna psychoterapia dziecka, a jedynie wprowadzenie pewnych zmian w funkcjonowaniu domu, sposobach komunikacji czy rozwiązywania konkretnych problemów. Wtedy konsultacje psychologiczne mogą przerodzić się w spotkania doradcze dla rodziców. Jeśli zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu spotkań psychoterapeutycznych z dzieckiem, nadal są one przeplatane spotkaniami z rodzicami o charakterze konsultacyjno - doradczym.

 

Konsultacje psychologiczne